EKN uppgraderar Argentina

Pressmeddelanden - 9 NOV 2016

Efter flera år av skenande skuldkris ser det nu ljusare ut för Argentina. EKN uppgraderar landet från landriskklass 7 till 6. Ytterligare två länder i Latinamerika uppgraderas och två nedgraderas. Samtidigt uppgraderas västafrikanska Togo från landriskklass 7 till 6.

Argentinas femton år långa tvist med amerikanska fonder om återbetalning av skulder löstes i början av 2016 genom en rejäl nedskrivning av skulden.

– Sedan regeringsskiftet i slutet av 2015 har den nya regeringen fört en ekonomisk politik som gradvis kommer att förbättra landets finansiella och ekonomiska situation. Regeringsskiftet har också ökat förtroendet för landet bland investerarna vilket kommer att bidra till ökade tillväxttakt i ekonomin, säger Stefan Karlsson, chefanalytiker på EKN.

Argentinas tidigare valutaregleringar har tagits bort och valutakursen har släppts fri. Förhållandet till kreditorerna har normaliserats och därmed får landet på sikt tillgång till internationella kapitalmarknader.

– Mycket återstår att åtgärda. Statsbudgeten är fortsatt i stort underskott och åtgärder måste vidtas för att minska utgifterna och stärka inkomsterna, säger Stefan Karlsson.

EKN:s utestående garantier för export till Argentina uppgår till ett värde på 275 miljoner kronor den 1 november 2016.

EKN uppgraderar även Guyana från landriskklass 7 till 6 samt Honduras från landriskklass 6 till 5. Av dessa två länder har EKN garantiengagemang enbart på Honduras som uppgår till 14 miljoner kronor.

EKN nedgraderar samtidigt Belize från landriskklass 6 till 7och Trinidad och Tobago från 2 till 3. EKN har inget utestående garantiengagemang för export till Belize och för Trinidad och Tobago uppgår garantiengagemanget till 2 miljoner kronor.

EKN har inget utestående garantiengagemang för västafrikanska Togo som nu uppgraderas från landriskklass 7 till 6.

Om EKN:s landriskklassning

EKN följer utvecklingen i världens länder och bedömer risken för betalningssvårigheter. Bedömningen sammanfattas i en landpolicy där vi anger landriskklass från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. Bedömningen görs kontinuerligt samt i årliga regiongenomgångar i samverkan med övriga OECD-länder.