EKN servar med kreditupplysning

Pressmeddelanden - 10 MAJ 2016

EKN gör det enklare för företag att ansöka om exportkreditgarantier. Från och med den 12 maj 2016 beställer och bekostar EKN de kreditupplysningar som krävs för att bedöma kreditrisken i den exportaffär som ansökan gäller.

Tidigare har exportörer behövt bifoga kreditupplysningar på köpare och garanter. Det kommer EKN nu att serva företagen med för följande garantityper:

  • Garanti för fordringsförlust
  • Garanti för kundfordringar
  • Garanti för tillverkning och fordringsförlust – exportör och kombination bank och exportör
  • Ram – Garanti för kundfordringar
  • Säkerhetsgarantin

Garantier där bank är sökande omfattas inte.

Nya ansökningsblanketter Med anledning av att EKN beställer kreditupplysning på köpare och garanter i affären behövs mer information än tidigare om dessa i ansökan. Nya ansökningsblanketter kommer att finnas tillgängliga på EKN:s hemsida och EKN Online från och med den 12 maj 2016. Under en övergångsperiod kommer även gamla ansökningsblanketter att accepteras.