EKN öppnar garantigivning för export till Iran

Pressmeddelanden - 19 JAN 2016

Efter att sanktionerna har släppt återupptar nu EKN garantigivningen för export till Iran.

– Iran är en betydande marknad för många svenska företag och det är viktigt att snabbt återetablera affärsrelationerna nu när sanktionerna har lyfts. EKN:s garantier är betydelsefulla verktyg för att möjliggöra exporten dit och vi är nu öppna för att garantera affärer till landet igen, säger Karin Apelman, EKN:s generaldirektör.

EKN:s garantigivning har varit stängd för export till Iran sedan sanktionerna beslutades omfatta exportkreditgarantier 2012.  Innan dess var Iran en av de största exportmarknaderna i Mellanöstern och som EKN hade störst garantiengagemang på i regionen.

Under perioden 2008 till början av 2012 ställde EKN ut garantier i 232 exportaffärer till Iran, till ett värde om 12,1 miljarder kronor. Den svenska exporten till Iran uppgick till cirka 16,7  miljarder kronor under denna period. Den export EKN garanterade gick till sektorer som telekom, kraft och transport.

EKN klassificerar Iran i landriskklass 7, en bedömning som görs i samverkan med OECD. Landet nedgraderades från klass 6 i början av 2012, då EKN stängde för ny garantigivning. EU:s sanktioner har sedan dess förhindrat EKN att utfärda nya garantier på Iran. Sanktionslättnaderna möjliggör nu ny garantigivning.