EKN och SEK satsar på norrländsk export

Pressmeddelanden - 24 FEB 2016

För att sprida kunskap om det svenska exportkreditsystemet till företagare i Norrlandslänen tecknar EKN och AB Svensk Exportkredit (SEK) ett avtal med det Skellefteåbaserade företaget Gate 88. På uppdrag av EKN och SEK kommer Gate 88:s rådgivare att besöka företag i regionen.

– När företag kan erbjuda sina kunder i utlandet kredit och samtidigt vara säkra på att få betalt öppnas nya möjligheter att öka exporten. Det vill vi att fler får kunskap om. Samarbetet med Gate 88, som har tydlig lokal kännedom och kompententa rådgivare, är ett bra sätt att nå ut till företagarna i regionen, säger Carl-Johan Karlsson, EKN:s SME-chef.

Konceptet med lokalt förankrade exportkreditrådgivare har prövats tidigare i Småland med goda resultat. Erfarenheten är att det är ett effektivt sätt att snabbt nå ut till företagare i regionen och öka deras kunskap om vår verksamhet.
– Detta är ett steg på vägen för att förenkla för företagen i norrlandslänen att ta klivet ut på export. SEK:s finansiering och EKN:s exportkreditgarantier stärker möjligheterna till ökad export för de små och medelstora företagen i norra Sverige, säger Andreas Ericson, chef för medelstora företag på SEK.
SEK är ett statligt bolag med uppdrag att på kommersiella och hållbara grunder säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring. Traditionellt har SEK arbetat med stora företag, men har sedan ett år utvecklat erbjudandet till att omfatta även medelstora företag. EKN är en myndighet som stärker svensk export genom att komplettera den privata finansmarknaden. EKN:s garantier behövs särskilt för att stärka företagens riskkapacitet när de säljer till tillväxtmarknader där risken är högre att inte få betalt.
– De stora företagen har länge använt sig av EKN:s garantier för att stärka sin exportkapacitet. De små företagen har samma möjligheter, och hälften av de affärer som EKN garanterar är för små och medelstora företag. Men fortfarande har många föreställningen att det är ett kostsamt och svårt beslut att försäkra affären hos EKN. Men det konkreta exemplet att det kostar 6 000 kr för att försäkra en kredit på en miljon kronor över tremånader till en kund i Indien, väcker ofta nya tankar, säger Carl-Johan Karlsson.

Konceptet med lokalt förankrade exportkreditrådgivare har prövats tidigare i Småland med goda resultat. Erfarenheten är att det är ett effektivt sätt att snabbt nå ut till företagare i regionen och öka deras kunskap om vår verksamhet.

– Detta är ett steg på vägen för att förenkla för företagen i norrlandslänen att ta klivet ut på export. SEK:s finansiering och EKN:s exportkreditgarantier stärker möjligheterna till ökad export för de små och medelstora företagen i norra Sverige, säger Andreas Ericson, chef för medelstora företag på SEK.

SEK är ett statligt bolag med uppdrag att på kommersiella och hållbara grunder säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring. Traditionellt har SEK arbetat med stora företag, men har sedan ett år utvecklat erbjudandet till att omfatta även medelstora företag.

EKN är en myndighet som stärker svensk export genom att komplettera den privata finansmarknaden. EKN:s garantier behövs särskilt för att stärka företagens riskkapacitet när de säljer till tillväxtmarknader där risken är högre att inte få betalt.

– De stora företagen har länge använt sig av EKN:s garantier för att stärka sin exportkapacitet. De små företagen har samma möjligheter, och hälften av de affärer som EKN garanterar är för små och medelstora företag. Men fortfarande har många föreställningen att det är ett kostsamt och svårt beslut att försäkra affären hos EKN. Men det konkreta exemplet att det kostar 6 000 kr för att försäkra en kredit på en miljon kronor över tremånader till en kund i Indien, väcker ofta nya tankar, säger Carl-Johan Karlsson.