Anna-Karin Jatko, EKN:s nya generaldirektör

Pressmeddelanden - 21 JAN 2016

Regeringen har i dag utsett Anna-Karin Jatko till ny generaldirektör för EKN från och med den 1 april 2016.

Anna-Karin Jatko kommer närmast från en tjänst som förvaltningschef på Regeringskansliet. Innan dess arbetade hon som biträdande budgetchef på Finansdepartementet. Mellan åren 2005 och 2010 var Anna-Karin Jatko ledamot i EKN:s styrelse.

 – Jag och styrelsen ser mycket fram emot samarbetet med Anna-Karin Jatko i hennes spännande uppdrag som EKN:s nya generaldirektör. Anna-Karins erfarenhet från ledande befattningar inom Regeringskansliet i kombination med hennes kunskap om EKN:s verksamhet, kommer att vara viktiga egenskaper i arbetet med att fortsätta utveckla EKN inom de närmaste sex åren. Jag och styrelsen hälsar Anna-Karin varmt välkommen till EKN, säger Jan Roxendal, EKN:s styrelseordförande.

Anna-Karin Jatko efterträder Karin Apelman, som varit EKN:s generaldirektör sedan 2007 och styrelseledamot sedan 2002. Karin Apelman slutar när hennes förordnande går ut den 4 mars 2016.

– Med stort engagemang för att stärka svenskt näringsliv globalt, har Karin Apelman framgångsrikt utvecklat EKN och EKN:s betydelse för att främja svenska företags export och internationalisering. EKN har under Karins ledarskap utvecklats till en av världens mest respekterade exportfrämjande organisationer och besitter i dag ett stort förtroende hos såväl kunder, banker och uppdragsgivare. Styrelsen vill varmt tacka Karin för hennes värdefulla insatser under hennes nio år som generaldirektör och önskar henne lycka till i framtiden, säger Jan Roxendal.