Tufft läge för Latinamerika

Nyheter - 25 APR 2016

De fallande internationella råvarupriserna pressar de latinamerikanska ekonomierna. Tillväxttakten har sjunkit årligen sedan toppnoteringen på sex procent 2010 för att under 2015 hamna under nollstrecket. Recessionen väntas hålla i sig även under 2016.

– De latinamerikanska länderna är mycket råvaruberoende och det krävs omfattande anpassningsåtgärder för att kompensera för de försämrade externa förutsättningarna, säger Claes Nordström, landanaltyker på EKN.

Framför allt är det Brasilien, Venezuela och Argentina som påverkar tillväxtsiffrorna negativt för regionen som helhet. De övriga länderna i Latinamerika har en tillväxttakt som landar mellan två och fyra procent 2015.

Utöver fallande råvarupriser påverkas Brasilien, Venezuela och Argentina även av högt inflationstryck och stigande skuldsättning. Brasilien och Venezuela brottas även med ett svårt politiskt läge.

– Vi kan räkna med att det politiska läget kommer fortsätta att vara stökigt i Brasilien. President Dilma Rousseff ifrågasätts efter korruptionsanklagelser i Petrobras och anklagas för att ha fuskat med budgeten.  Den 10 maj ska senaten ta upp frågan och det lutar åt att beslutet blir riksrätt för Rousseff, säger Claes Nordström.

I Argentina har regeringsskiftet förra året inneburit vissa öppningar för omprövning av den förda politiken efter flera år av ekonomisk kräftgång.

Det går något bättre för länderna i regionens norra delar eftersom dessa gynnas av att USA:s ekonomi går relativt bra.

– Frihandelsområdet Stillahavsalliansen (Chile, Colombia, Mexiko och Peru) är de som klarat de svåra tiderna bäst genom att de anpassat sina statsfinanser och därigenom begränsat interna och externa underskott, säger Claes Nordström.

EKN:s garantigivning för export till Latinamerika uppgick till drygt 53 miljarder under 2015 och dominerades av den brasilianska Gripenaffären. Andra affärer som garanterats var export av fordon och anläggningsmaskiner.