Anna-Karin Jatko om samarbete, SME och svåra marknader

Nyheter - 25 APR 2016
porträttbild Anna-Karin Jatko

Anna-Karin Jatko är EKN:s generaldirektör sedan 1 april. Under sin första tid på EKN har hon träffat medarbetare, kunder och samarbetspartners och rest till Iran med EKN:s styrelse.

– EKN har en viktig roll i att stärka svenska företags konkurrenskraft internationellt genom att vara ett komplement till den privata exportkreditmarknaden. Det innebär att vi behöver ha ett nära samarbete med framför allt företagen, men också deras banker och kunder i utlandet, säger Anna-Karin Jatko.

Hon lyfter också fram samarbetet med andra exportfrämjare som exempelvis Business Sweden, SEK och Almi.

– Vi kompletterar varandra på ett bra sätt och vi behöver bli bättre på att berätta för företagen hur vi arbetar och vem de ska vända sig till i olika lägen – särskilt viktigt är det för små och medelstora företag som vill påbörja eller öka sin export.

Just små och medelstora företag ser Anna-Karin Jatko som en prioriterad målgrupp att nå ut till.

– Utveckling de senaste åren, med rekordvolymer i EKN:s garantier till SME-segmentet är ett kvitto på att våra ökade satsningar varit framgångsrika. Men fortfarande är det många som tror att EKN bara är till för de stora företagen. Därför är det viktigt att fortsätta vårt arbete med att berätta om möjligheter med EKN:s garantier för småföretagen.

Ett annat prioriterat område är att stärka exporten till tillväxtmarknader och utvecklingsländer, menar Anna-Karin.

- EKN:s garantier innebär att även svåra marknader blir tillgängliga för svensk export. Marknader kan vara svåra av olika anledningar och varje affär bedöms utifrån landrisk, kreditrisk och hållbarhetsrisk vid garantigivning. För att göra marknader tillgängliga är det viktigt att vara på plats tidigt när det uppstår nya möjligheter på marknader för att bättre förstå hur förutsättningarna ser ut.

I början av året återupptog EKN garantigivning av export till Iran efter att sanktionerna hävdes. Nyligen kom Anna-Karin Jatko hem efter en resa dit med EKN:s styrelse.

– Iran vill göra affärer med europeiska företag, gärna svenska. De har en handelstradition med Sverige som sträcker sig långt bak i tiden. Både på mötet på handelskammaren och mötet på finansdepartementet, gav iranska företag och iranska staten uttryck för det. De företagsbesök vi gjorde hos de svenska företagens distributörer och samarbetspartners förstärkte det intrycket.

Anna-Karin Jatko kommer närmast från en tjänst som Regeringskansliets förvaltningschef. Innan dess arbetade hon som biträdande budgetchef på Finansdepartementet. Mellan åren 2005 och 2010 var Anna-Karin Jatko ledamot i EKN:s styrelse.