Rekordmånga småföretag exporterar till tillväxtmarknader

Pressmeddelanden - 26 MAJ 2015

Under fjolåret ökade antalet med 15 procent, enligt siffor från SCB som EKN beställt. Trenden håller i sig och det är andra året i rad som antalet är rekordhögt.

– Ökningen det sista året är markant, vilket är ett glädjebesked för svensk export, säger Carl-Johan Karlsson, affärsområdeschef för små och medelstora företag på EKN.

På tre år har antalet småföretag med export till tillväxtmarknader ökat med 30 procent. Efter att utvecklingen i det närmare stått still under flera år, vände trenden uppåt år 2012. Nu pekar allt på att trenden håller i sig – och det med råge. 1519 fler småföretag exporterade under fjolåret till tillväxtmarknader, jämfört med året innan.

Liksom under 2013 är det främst de minsta företagen, mikroföretagen, med mindre än tio anställda, som söker sig ut på tillväxtmarknader. De ökade med 18 procent under fjolåret.

– Många mikroföretag ser hela världen som en potentiell marknad. Jag hoppas att ännu fler ska inspireras till att söka sig utanför de traditionella exportmarknaderna i Europa, säger Carl-Johan Karlsson.

Värdet på småföretagens export till tillväxtmarknader ökade förra året 8,4 procent till 23,2 miljarder kronor.

 – Det betyder mycket för svensk export att små företag vågar satsa på marknader med stor tillväxtpotential. De har goda chanser att på lite sikt växa sig riktigt stora, säger Carl-Johan Karlsson.

Störst ökning i antal företag stod Västerbottens län för (47 procent). Därefter följde Västernorrland (26 procent) respektive Gävleborg (25 procent).

Tabell 1. Antal småföretag med export till tillväxtmarknader fördelat på län och år

 

  2013 2014  Förändring 
Västerbotten 116 170  47% 
Västernorrland  116 146  26% 
Gävleborg 162                 203                25%
Halland 383  471 23%
Blekinge 85 102 20% 
Stockholm  3002  3579  19% 
Örebro  228  262  15% 
Västmanland  199  229  15% 
Kalmar  177  201  14% 
Kronoberg  204  228  12% 
Skåne  1491  1670  12% 
Västra Götaland  2214  2489  12% 
Uppsala  252  279  11% 
Jönköping  511  564  10% 
Värmland  208  228  10% 
Östergötland  336  366  9% 
Södermanland  200  216  8% 
Jämtland  77  83  8% 
Dalarna  186  191  3% 
Gotland  25  24  0% 
Norrbotten  107  103  -4% 
Uppgift saknas  30  28   

Ej svenskt hemortslän*

Totalt 

12 

10 321

8

11 840 

 

15 %

Källa: SCB (Statistiska centralbyrån)

Småföretag: 0-49 anställda

Utrikeshandelsstatistik är, i de fall företaget har fler än ett arbetsställe, svår att regionalt placera. Exempelvis kan export eller import komma från en del av ett företag men registreras på dess huvudkontor beläget någon annanstans.

 Tabell 2. Totalt antal småföretag med export till tillväxtmarknader 2009-2014

  2009     2010     2011     2012     2013     2014    
Mikroföretag   5851 5939 5692 6049 6752

7988

Småföretag 3370 3355 3352 3376 3569 3852
Summa 9221 9294 9044 9425 10321 11840