Nedgradering av Sydafrika

Pressmeddelanden - 7 JUL 2015

EKN har genomfört en riskanalys av de södra- och östafrikanska länderna. Sydafrikas landriskklass höjs från 3 till 4, där 7 är högst risk. Även Mocambique nedgraderas medan Rwanda uppgraderas.

Sydafrika har haft sjunkande BNP-tillväxt och stigande underskott i budget- och bytesbalansen de senaste åren.

– Växande skuldsättning och strukturella problem i form av fattigdom, osämja på arbetsmarknaden och en haltande energisektor gör att EKN nu nedgraderar Sydafrika, säger Rebecka Lundgren, landanalytiker på EKN.

EKN:s utestående garantier för export till Sydafrika uppgår till 4,8 miljarder kronor och består till största del av en garanti för en återförsäkring av exporten av SAAB:s Jas Gripenplan.

Nedgradering av Mocambique - från landriskklass 6 till 7

Snabbt stigande skuldsättning och ett stort underskott i bytesbalansen ligger till grund för nedgraderingen av Mocambique.

– En del av skuldsättningen är relaterad till privata projektinvesteringar i utvinning av flytande naturgas. Men även den offentliga skuldsättningen stiger vilket är oroande eftersom naturgasprojekten inte börjar generera intäkter förrän tidigast år 2020, säger Rebecka Lundgren.

EKN:s utestående garantier för export till Mocambique uppgår till 107 miljoner kronor och avser främst telekom.

Uppgradering av Rwanda från landriskklass 7 till 6

 Rwanda har varit placerad i den högsta landriskklassen sedan 1998.

– Rwandas regering är reformorienterad och för en ansvarsfull makroekonomisk politik som har resulterat i en hög ekonomisk tillväxt de senaste åren. Reformerna har fokuserat på att förbättra landets affärsklimat som numera är det tredje bästa i regionen enligt Världsbanken, säger Rebecka Lundgren.

EKN har inga utestående garantier för export till Rwanda.

Om EKN:s landriskklassning

EKN följer utvecklingen i världens länder och bedömer risken för betalningssvårigheter. Bedömningen sammanfattas i en landpolicy där vi anger landriskklass från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. Bedömningen görs kontinuerligt samt i årliga regiongenomgångar i samverkan med övriga OECD-länder.