Januari-september 2015: Största affären och fortsatt ökning för SME-företagen

Pressmeddelanden - 17 NOV 2015

Under perioden har EKN garanterat betalningarna för Brasiliens lån för köp av Gripenplan. Trenden med rekordhög garantigivning för små och medelstora företag håller i sig.

Garantigivningen under perioden uppgick till 78,0 miljarder kronor, jämfört med 29,9 miljarder kronor föregående år. Ökningen beror främst på Brasilien-affären. Även med affären undantagen ökade garantigivningen under perioden.

Under perioden garanterade EKN 1 186 exportaffärer till 106 länder, jämfört med 1 048 förra året. Av garantivolymen avser 95 procent tillväxtmarknader, vilket är en ökning från 74 procent av garantivolymen föregående år. Den stora affären till Brasilien bidrar till det, men det är också en trend sedan ett par år tillbaka. Affären innebär också att försvarsindustrin utgör den största andelen av periodens garantigivning. Därutöver bidrar exportaffärer inom telekomsektorn, transportsektorn och gruvsektorn till garantivolymens ökning.

– Gripenaffären stärker och utvecklar de mångåriga affärsförbindelserna mellan Brasilien och Sverige under lång tid framöver. Det ingår i vårt uppdrag att garantera betalningsrisker i exportaffärer av alla storlekar. Samtidigt med denna affär slår vi rekord i garantigivning för små och medelstora företags affärer, säger generaldirektör Karin Apelman.

EKN:s satsning på att nå ut till fler små och medelstora företag var fortsatt framgångsrik under det tredje kvartalet. Antalet nya små och medelstora företag, som väljer att garantera sina betalningsrisker hos EKN, uppgick till 68 jämfört med 58 samma period år 2014. Garantivolymen till små och medelstora företag uppgick till 1,7 miljarder kronor, jämfört med 1,1 miljarder kronor. Offertvolymen till små och medelstora företag har under perioden ökat med nio procent.

Periodens affärer

jan-sep 2015

 

jan-sep 2014

Antal offerter

1 441

1 209

Offertvolym, mkr

48 016

29 923

Antal garanterade affärer

1 186

1 048

Garantivolym, mkr

78 029

21 716

Skadeutbetalningar

-260

-435

Periodens resultat, mkr

1 132

1 266

 

 

 

Utestående exponering och ackumulerat resultat, mkr

2015-09-30

2014-12-31

Utestående offerter

66 161

110 415

Utestående garantier

219 421

177 647

Reservering för risken i engagemanget

9 091

5 412

Eget kapital

23 919

25 075