EKN:s småföretagsrapport 2015: Ökade exportsatsningar på tillväxtmarknader

Pressmeddelanden - 10 JUL 2015

EKN:s årliga undersökning visar att allt fler av de små och medelstora svenska exportföretagen tar tillvara på potentialen på tillväxtmarknader.

Mer än vart tredje företag uppger att efterfrågan ökar på tillväxtmarknader och vart fjärde företag planerar att stärka sina marknadsinsatser mot tillväxtmarknader det kommande året.

– Företagarna vill ha en del av kakan när ekonomierna växer i länder som traditionellt sett inte är typiska svenska exportmarknader, säger Carl-Johan Karlsson, affärområdeschef för små och medelstora företag på EKN.

Den positiva inställningen visar sig också i SCB:s statistik där antalet små och medelstora företag som exporterar till tillväxtmarknader slår rekord för andra året i rad. Antalet ökade med åtta procent under 2014 till 5 497 företag. Ett tydligt trendbrott är företagens inställning till konkurrensen på tillväxtmarknader. Andelen företag som tror på ökad konkurrens på dessa marknader har minskat från 31 till 19 procent på ett år.

Undersökningen visar att användningen av kreditförsäkringar för att säkra exporten till tillväxtmarknader har ökat med drygt 40 procent bland de små och medelstora företagen – från 17 procent förra året till 24 procent i år.

– Vi märker att allt fler företagare blir medvetna om hur de kan minska betalningsrisken och att EKN:s garantier ofta spelar en avgörande roll för att göra även svåra marknader tillgängliga för svensk export, säger Carl-Johan Karlsson.

Se mer i bilaga: EKN:s småföretagsrapport 2015