EKN uppgraderar Island

Pressmeddelanden - 27 JUL 2015

Island har haft en snabb ekonomisk återhämtning sedan den djupgående bankkrisen 2008. Därför uppgraderar nu EKN landriskklassen för Island till 3 från 4.

Bakgrunden till krisen var avregleringen av den isländska banksektorn i början av 2000-talet. Avregleringen ledde till en kraftig ökning av utlåning som i sin tur gav upphov till spekulationsekonomi och 2008 gick flera isländska banker omkull. Under krisåren nedgraderade EKN Island från landriskklass noll till fem.

Redan 2011 hade Island tagit tagit flera steg mot en återhämtning och EKN uppgraderade Island till landriskklass 4 från 5.

– Återhämtningen har gått förvånansvärt snabbt och det vittnar om politisk handlingskraft och förmåga att etablera samsyn kring inriktningen på den ekonomiska politiken, säger Barbro Carlqvist, landanalytiker på EKN.

Samtidigt kvarstår många av de obalanser som byggdes upp före och under bankkrisen. Under krisen infördes kraftfulla åtgärder som kapitalkontroller för att mildra de negativa effekterna av bankkrisen.

 – Kapitalkontrollerna har främjat återhämtningen men har också haft en avskräckande effekt för utländska investerare. Regeringen står nu inför en avveckling av kapitalkontrollerna och därmed en normalisering av kreditmarknaden.

Om EKN:s landriskklassning

EKN följer utvecklingen i världens länder och bedömer risken för betalningssvårigheter. Bedömningen sammanfattas i en landpolicy där vi anger landriskklass från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. Bedömningen görs kontinuerligt och i årliga regiongenomgångar i samverkan med övriga OECD-länder.