EKN nedgraderar Ryssland

Pressmeddelanden - 12 FEB 2015

Den negativa ekonomiska utvecklingen i Ryssland gör att EKN nu nedgraderar landet till riskklass 4 (från 3). Därmed är Ryssland tillbaka i den riskklass som landet hade mellan åren 2003 och 2007.

EU:s och USA:s sanktioner mot Ryssland, till följd av annekteringen av Krim och krisen i Ukraina, är faktorer bakom den negativa utvecklingen.

– Sanktionerna i kombination med ett lägre oljepris på världsmarknaden har inneburit kapitalflykt och minskat förtroende för Ryssland som investeringsland, säger Johan Dahl, landanalytiker på EKN.

I december 2014 höjde den ryska centralbanken oväntat styrräntan kraftigt på grund av rubelns dramatiska fall.

– Den fallande rubeln och stigande räntor gör det dyrare för ryska företag att köpa importerade varor och väntas ge lönsamhetsproblem för många företag i Ryssland. På kort sikt innebär det att det blir tuffare för svenska bolag som exporterar till landet, säger Johan Dahl.

Redan innan sanktionerna karaktäriserades Ryssland av institutionella och strukturella hinder för investeringar och bristande diversifiering i ekonomin. Det har lett till att BNP-tillväxten avtagit de senaste åren. Krisen i Ukraina har accelererat den negativa utvecklingen och Rysslands BNP väntas minska med tre procent under 2015.

EKN garanterar export till Ryssland inom ramen för vad sanktionerna tillåter.

EKN:s utestående garantiengagemang för export till Ryssland uppgår till 14 miljarder kronor. Antalet nya garantier som EKN ställt ut för affärer till Ryssland under 2014 har ökat till 76 från 64 föregående år.

Justering av Montenegros och Rumäniens klassning

EKN justerar även landriskklasser för Montenegro och Rumänien.

Montenegros nedgraderas från landriskklass 6 till 7 som motsvarar högst risk i EKN:s klassificering.

– Montenegro har ökat sin skuldsättning kraftigt och därmed har ekonomin blivit mer sårbar. Oro kring landets tillväxtutsikter, legala system och skuldhanteringssystem låg bakom beslutet att nedgradera landet, säger Johan Dahl.

EKN:s garantiengagemang för export till Montenegro uppgår till 47 miljoner kronor.

Rumäniens ekonomi har utvecklats positivt och landet uppgraderas till landriskklass 3 från 4.

– Framför allt är det Rumäniens minskade skuldsättning och ökade export som påverkar landriskklassningen positivt, säger Johan Dahl.

EKN:s garantiengagemang för export till Rumänien uppgår till 42 miljoner kronor.

Om EKN:s landriskklassning

EKN följer utvecklingen i världens länder och bedömer risken för betalningssvårigheter. Bedömningen sammanfattas i en landpolicy där vi anger landriskklass från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. Bedömningen görs kontinuerligt samt i årliga regiongenomgångar i samverkan med övriga OECD-länder.