Så blev Volvobussar populära i Latinamerika

Nyheter - 5 OKT 2015

Volvobussar blir en allt vanligare syn i de latinamerikanska städerna som färdmedel i kollektivtrafiken. Att erbjuda finansiering i lokal valuta är betydande för Volvos framgångar i regionen.

– Trenden är tydlig. Allt fler städer i Latinamerika investerar i Volvos Bus Rapid Transit (BRT)-system för att förbättra kollektivtrafiken och miljön, säger Marcos Hepp, Head of Trade Finance & Credit Management på Volvo i Brasilien.

Marcos Hepp ansvarar för Volvo Lastvagnar och Bussars affärer i Latinamerika - från Mexiko till Argentina.

Volvos BRT-system är världsledande. Bussarna håller högsta kvalitet och gör det mer lockande att resa kollektivt. Men det räcker inte alltid.

– Rätt finansiering behövs också. Därför är vårt samarbete med EKN ofta avgörande för att vi ska ta hem affären, säger Marcos Hepp.

Livslängden på BRT-affärerna är på minst tio år och länderna skiljer sig kraftigt åt när det gäller politisk och ekonomisk stabilitet. 

– Vår riskpartner behöver vara väl insatt i vår affär och förstå vad som skiljer en affär i Argentina från en i Chile, säger Marcos Hepp.

Han lyfter särskilt fram hur betydelsefullt det är att EKN kan garantera finansiering i lokal valuta, trots att de latinamerikanska valutorna ofta fluktuerar kraftigt mot US-dollarn.

– Det stärker vår konkurrenskraft, säger Marcos Hepp.