Politisk oro och oljeprisfall tynger Mellanöstern

Nyheter - 1 JUN 2015

EKN publicerar nya landriskanalyser för Egypten, Förenade Arabemiraten, Irak, Saudiarabien och Turkiet. Victor Carstenius, landanalytiker, svarar på frågor om ländernas riskutveckling.

Har oljeprisfallet haft någon effekt på EKN:s riskklassning av länderna i regionen?

– De rika Gulfländerna har buffertar som gör att de klarar ett tillfälligt oljeprisfall och de mest utsatta oljeexportörerna (Irak, Libyen, Iran) ligger redan i landriskklass 7, den högsta riskklassen. Men ett långvarigt oljeprisfall utan tillräckliga ekonomiska förändringar – i form av finanspolitisk åtstramning - kan få konsekvenser även för Gulfländerna.

Hur har politiska oroligheter i regionen påverkat efterfrågan på EKN:s garantier?

– Under förra året var efterfrågan på EKN:s garantier störst för export till Förenade Arabemiraten, Saudiarabien och Egypten. Det avsåg främst export inom sektorerna telekom och transport.

– Den politiska oron har inneburit att efterfrågan på EKN:s risktäckning för export till Libyen och Jemen helt har avstannat. I Irak har flera projekt och upphandlingar lagts i träda på grund av den sunniextremistiska gruppen Islamiska statens härjningar. Sedan ett par år tillbaka garanterar inte EKN export till Syrien och Iran på grund av inbördeskriget respektive sanktionerna.

Utvecklingen i Egypten är viktig för hela regionen – hur ser situationen där ut nu?

– Efter segern i presidentvalet 2014 har den tidigare arméchefen Abdel Fattah al-Sisi fokuserat på att återställa säkerhetssituationen i landet. Ekonomin är fortfarande känslig och de försiktigt positiva utsikterna är beroende av att den politiska stabiliteten håller i sig.

EKN gör vissa förändringar i landpolicyn för Irak. Vad innebär förändringarna?

– Tidigare har EKN angett vissa sektorer - framför allt olja/gas - där riskavtäckning är möjlig utan betalningssäkerheter. Under de senaste åren har vi haft god erfarenhet av fler sektorer och vi gör därför riktlinjerna mer generella. Självrisk från garantitagarens sida och högre riskpremie vid längre affärer gäller normalt på grund av att det är en svår affärsmiljö och generellt svag finansiell insyn i irakiska företag.

Vad skulle sanktionslättnader för Iran betyda för exporten dit?

– Iran är en mycket stor marknad och svenska företag har en lång historik av att göra affärer där. Iran var innan sanktionerna det land som EKN hade störst garantiengagemang på i regionen. Under 2012 stoppades garantigivningen. Om sanktionslättnader blir av kommer sannolikt efterfrågan på EKN:s garantier för export till Iran åter att bli stor. För EKN är det en förutsättning att det finns betalningsvägar som fungerar, att iranska banker åter kommer in i SWIFT-systemet och att det finns svenska banker som kan ta emot betalningar.