Elektrifiering av Afrika skapar exportmöjligheter

Nyheter - 5 OKT 2015

Det USA-ledda initiativet ”Power Africa”, som Sverige stöder genom Sida, syftar till att öka elektrifiering i de afrikanska länderna. Det öppnar också upp för affärsmöjligheter för svenska företag inom kraftsektorn. EKN:s risktäckning är ofta avgörande för att få sådana affärer i hamn.

Karl-Oskar Olming är sedan början av september EKN:s Afrika-representant. Med bas i Dar es Salaam, Tanzania, ska han att öka kännedomen om det svenska exportkreditsystemet i de afrikanska länderna.

– Finansiering är många gånger en förutsättning för att få elektrifieringsaffärer i hamn. Eftersom det rör sig om komplexa affärer som sträcker sig över många år i länder med outvecklade elmarknader blir risken ofta svår att ta för den privata marknaden.

– Förhoppningen är att  vi kan stimulera till fler svenska exportframgångar genom att öka kunskapen om EKN:s möjligheter och erfarenhet av att risktäcka kraftaffärer, men även affärer inom andra branscher  i regionen, säger Karl-Oskar Olming .

EKN har lång erfarenhet av affärer i de afrikanska ekonomierna. Två år i rad har EKN utnämnts till världens bästa exportkreditinstitut i Afrika söder om Sahara av GTR (internationella finansmagasinet Global Trade Review).

– Flera av länderna i regionen är bland världens mest snabbväxande. Här finns stora möjligheter för svenska företag.

Karl-Oskar Olming kommer att tillsammans med Sida, Business Sweden och de svenska ambassaderna träffa representanter för energibolag och energi- och finansministerierna i de olika länderna.

Parallellt med uppdraget som EKN:s Afrika-representant är Karl-Oskar fortsatt CSR-ansvarig och stödjer arbetet med hållbarhetsbedömning i affärer som EKN medverkar i.