EKN i Almedalen: En värld i gungning – vart ska exporten ta vägen?

Nyheter - 3 JUL 2015
Panel i Almedalen

Hur agerar svenska företag när viktiga exportmarknader gungar och hur kan en ny svensk exportstrategi få fler småföretag ut på tillväxtmarknader? Detta var några av de frågor som togs upp på EKN:s seminarium i Almedalen den 1 juli 2015.

Referat från seminariet:

Karin Apelman, EKN:s generaldirektör, hälsade alla välkomna.

– Det är sjätte året i rad som EKN anordnar ett seminarium om världsekonomin och företagens exportutmaningar i syfte att lyfta de internationella handelsfrågorna här i Almedalen.

Seminariet fortsatte med att EKN:s chefanalytiker Stefan Karlsson presenterade sin bild av gungningen i världsekonomin.

– Det kan tyckas som en rätt dyster bild när man läser medias rubriker och anslaget till detta seminarium. Det stämmer att det är gungigt på många håll i vårt närområde, men jag vill också lyfta fram att det samtidigt är en stabilare världsekonomi nu än på länge. Det decennium vi är inne i väntar en tillväxttakt runt fyra procent och så hög tillväxt får man gå väldigt långt bak för att hitta, sa Stefan Karlsson.

Moderator Mia Odabas följde upp med att fråga vad som driver denna tillväxt.

– Tillväxt och utvecklingsländer tar allt större del av världsekonomin och dessa ekonomier har vuxit sig större och påverkar därför utvecklingen i högre utsträckning. Asien växer fortfarande snabbast och Kinas tillväxt på runt sju procent är fortfarande mycket stark, även om det inte är den dubbelsiffriga tillväxt som vi är vana vid från Kina, sa Stefan Karlsson.

Mia Odabas: Ryssland är en viktig tillväxtmarknad för svensk export men här ser EKN ökad risk och har nedgraderat landet. Varför?

– Rysslands statsfinanser har försämrats och situationen är mer osäker. I början av året placerade EKN landet i en landriskklass med ett steg högre risk (från klass 3 till 4 där 7 är högst risk). Det betyder att det är svårare, men inte omöjligt att göra affärer i landet, sa Stefan Karlsson.

Mia Odabas: Susanne Oxenstierna, forskningschef på FOI. Hur ser läget ut för svenska företag i Ryssland?

– I dag finns det cirka 400 svenska företag som är aktiva i Ryssland. De företag som har etablerat sig i Ryssland stannar i regel kvar, men det blir svårare för nya företag att ta sig in och nyetableringen är inte lika intensiv som tidigare.

Mia Odabas: Hur påverkar sanktionerna Ryssland?

– De ekonomiska sanktionerna mot finansiella sektorn i Ryssland gör att företagen har svårt att få finansiering. Det påverkar i sin tur också levnadsstandarden, sa Susanne Oxenstierna.

Mia Odabas välkomnade Mikael Damberg in i panelen; Det här seminariet är ditt sista evenemang i Almedalen. Ska du jobba med den nya exportstrategin i sommar?

– Strategin ska nu beredas i riksdagen och vi kommer att presentera exportstrategin i sin helhet efter sommaren.  Men vad vi ser är att svensk export är allt för EU-orienterad och att för få småföretag exporterar och det behöver vi göra något åt. Vi behöver ha en tydligare närvaro både i Sverige och ute i världen från statens sida.

Mia Odabas: EKN är en sådan statlig aktör. Vad gör EKN, Karin Apelman?

– EKN:s roll är att försäkra exportaffärer. I dag försäkrar EKN exportaffärer i 130 länder och när det var som svårast under finanskrisen försäkrade EKN exportaffärer i 147 länder för 406 miljarder kronor. Vi gör mycket för de stora företagen och har gjort det under lång tid och sedan ett par år storsatsar vi för att nå ut till fler små och medelstora företag. Vi vill öka deras kunskap om hur vi kan stärka deras export.

– Vi har under flera år undersökt de små och medelstora företagens export för att förstå dem bättre och för att se vad vi behöver göra.  Vi ser att flera av dem redan exporterar till tillväxtmarknader. Särskilt de riktigt små företagen – de så kallade born globals – de går direkt på tillväxtmarknader med sin export, sa Karin Apelman.

Mia Odabas: Christina Stark, vd på Väderstad holding som säljer jordbruksmaskiner till ett 40-tal länder - exempelvis Ryssland, Ukraina, Zambia och Kenya, vad är er erfarenhet av tillväxtmarknader?

– Det finns många möjligheter på tillväxtmarknader, men också svåra utmaningar - inte minst vad gäller affärsstrukturer och kundfinansiering. Som företag skulle vi inte ensamma kunna ta dessa risker utan här är EKN:s garantier en förutsättning.  Vi behöver också tänka långsiktigt när vi går in på nya marknader.

Mia Odabas: Vad tänker du, Mikael Damberg, om svårigheten att ge sig in på dessa marknader?

– Jag ser att företagen oftast resonerar på det sättet att när man ger sig in på svåra marknader så gör man det långsiktigt. Och när det är turbulent försöker man stanna kvar för att de som är kvar får de stora möjligheterna när det väl går upp sen.

Mia Odabas: Så vad kan ni i regeringen göra för företagen?

– Det är företagen som gör exportaffärerna. Vi kan hjälpa till med ett bra stöd från myndigheter och främjare. Här spelar inte minst ambassader en viktig roll att kunna ge signaler till företagen om marknaderna och kompetens om landet, sa Mikael Damberg.

Karin Apelman intygade ambassadernas betydelse.

– Vi har ett gott samarbete med ambassaderna på tillväxtmarknader. De är ett viktigt stöd för EKN i hantering av svåra affärer och som dörröppnare för företagen. Ambassaderna är också viktiga i due diligence-processen och kan ge varningssignaler i hållbarhetsfrågor och om det händer något i landet som påverkar affären.

Karin Apelman lyfte även fram vikten av samarbete med exportaktörer som exempelvis SEK, Kommerskollegium, ISP, Almi och Business Sweden.

Mia Odabas; Vad kan ni mer göra för att sänka exporttrösklarna, Mikael Damberg?

– Vi gör mycket tillsammans med myndigheter och organisationer som Business Sweden för att öka kunskapen om dessa marknader. Företagen behöver tänka igenom sina risker i förväg – har de inte gjort det kan de hamna i stora svårigheter. Sverige är ett bra varumärke i världen – vi är kända för företag med hög kreativitet och innovation, men också för våra värderingar när det gäller arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter och antikorruption. Det är viktigt att ta med sig det in på nya markander – även om det tar lång tid att påverka i sådana frågor är det viktigare att ta med sig värderingar in i företagskulturen än att isolera länder från handel.

Avslutningsvis tackade Karin Apelman panelen och moderator Mia Odabas. Hon tackade också publiken som var aktiv och bidrog med frågor och kommentarer. Bland annat var det representanter från företag som Scania och ABB som delade med sig av sina erfarenheter av att ställa om export till nya länder när det gungat för kraftigt på redan etablerade marknader.

I panelen från höger: Christina Stark, vd, Väderstad Holding, Karin Apelman, EKN:s generaldirektör, Mikael Damberg, närings- och innovationsminister, Susanne Oxenstierna, forskningschef, FOI, , Stefan Karlsson, chefanalytiker, EKN, Moderator: Mia Odabas.