Varumärket Sverige stärker småföretagens export till nya marknader

Pressmeddelanden - 27 JUN 2014

För femte året i rad har EKN undersökt småföretagens syn på export till tillväxtmarknader. En majoritet uppger att det är en konkurrensfördel att vara ett svenskt företag när de gör affärer på tillväxtmarknader.

– Det är glädjande att bilden av Sverige upplevs som en tillgång – det betyder mycket när det nu blir fler småföretag som exporterar till tillväxtmarknader, säger Carl-Johan Karlsson, affärsområdeschef för små och medelstora företag på EKN.

Under 2013 ökade antalet små och medelstora företags varuexport till tillväxtmarknader fyra procent, till ny rekordnivå, visar statistik från SCB. Trenden ser ut att hålla i sig.

– Vår undersökning visar att vart femte exportföretag med under 250 anställda vill öka sina satsningar och börja exportera till fler tillväxtländer det kommande året, säger Carl-Johan Karlsson.

– Vi ser också att småföretagen i ökad utsträckning tar efter de stora företagens framgångsrika strategi att inkludera finansiering som en del av erbjudandet, säger Carl-Johan Karlsson.

Nästan dubbelt så många som i fjol uppger att de alltid erbjuder kredit - 42 procent jämfört med 22 procent.

– Med hjälp av EKN:s exportkreditgarantier kan företagen göra fler affärer och det blir enklare för dem att få finansiering. Det skapar konkurrenskraft och förutsättningar för fortsatta framgångar för svenska exportföretag, säger Carl-Johan Karlsson.

I årets rapport ställer EKN frågor om de små och medelstora företagens syn på exporten till tillväxtmarknader det kommande året och vilka marknader som de tycker är mest intressanta.

I rapporten redovisas även resultaten nedbrutet per region:

  • Norrland sticker ut som den mest positiva regionen i hela landet när det gäller möjligheter på tillväxtmarknader. 46 procent av företagen i regionen tror att efterfrågan från tillväxtmarknader kommer att öka. Över hälften tror att försäljningen till dessa marknader ökar det kommande året.
  • I Mellansverige är Örebro det län där antalet småföretag med export till tillväxmarknader har ökat mest det senaste året, en ökning med 17 procent 2013.
  • I östra Sverige är det företagen i Kalmar som visar störst optimism gällande efterfrågan från tillväxtmarknader. Här tror 44 procent på ökad efterfrågan det kommande året, jämfört med 33 procent för regionen i helhet.
  • I Västsverige, som består av både Västra Götaland och Halland, utmärker sig företagen i Halland som mest optimistiska om den framtida försäljningen till tillväxtmarknader. 46 procent tror att deras försäljning till dessa marknader ökar det kommande året.
  • I Sydsverige (Skåne och Blekinge) tror vart tredje företag att efterfrågan från tillväxtmarknader kommer att öka det kommandet.

För resultatredovisning och mer information om undersökningen se publicerad rapport under Läs mer till höger.

Som tillväxtmarknader definieras alla länder utom EU-länderna, Norge, Schweiz, USA, Kanada, Japan, Australien och Nya Zeeland.