Uppgradering av Lettland

Pressmeddelanden - 22 DEC 2014

Den positiva ekonomiska utvecklingen gör att EKN nu uppgraderar Lettland till landriskklass 3 (från 4).

Lettland är ett av de länder i Europa som drabbades hårdast av den finansiella krisen 2008. Tack vare stödlån från IMF och EU, flera år med finanspolitisk åtstramning och kostnadsnedskärningar i företagssektorn är ekonomin åter på fötter.

– Återhämtningen är på god väg och Lettland är åter ett av EU:s mest snabbväxande länder, säger Barbro Carlqvist, landanalytiker på EKN.

Lettland är sedan 2014 medlem i europeiska valutaunionen. Det har gynnat landets exportsektor och stärkt den finansiella stabiliteten i landets banksektor.

– Det mesta talar för att Lettland kommer att fortsätta utvecklas i positiv riktning, säger Barbro Carlqvist.

Höginkomstländer inom euroområdet klassificeras inte inom ramen för OECD:s landriskklassificering. EKN gör därför en egen klassificering av Lettland.

Det totala värdet för EKN:s utestående garantier för export till Lettland uppgår till 5 miljoner kronor.

Om EKN:s landriskklassning

EKN följer utvecklingen i världens länder och bedömer risken för betalningssvårigheter. Bedömningen sammanfattas i en landpolicy där vi anger landriskklass från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet.