Samarbetsavtal med ICIEC

Pressmeddelanden - 19 MAJ 2014
r Abdel-Rahman Taha och Karin Apelman

EKN ingår samarbetsavtal med ICIEC (International Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit) i syfte att främja export och investeringar mellan Sverige och ICIEC:s medlemsländer.

Samarbetsavtalet tecknades i London den 7 maj 2014 i samband med Berneunionens årliga vårmöte.

Syftet med avtalet är att stärka samarbetet mellan EKN och ICIEC i form av gemensam försäkring och återförsäkring av betalningsrisker relaterade till svensk export och utländska investering i ICIEC:s medlemsländer inom sektorer som exempelvis infrastruktur, transport, jordbruk, telekom, hälsa och energi.

– Vi gläder oss över samarbetet med ICIEC som stärker EKN:s förmåga att främja svensk export till ICIEC:s medlemsländer, säger EKN:s generaldirektör Karin Apelman.

– Samarbetet med EKN är en vinnande kombination där EKN, å ena sidan, spelar en viktig roll för utveckling av den politiska risk- och kreditförsäkringsbranschen och där ICIEC, å andra sidan, har lång erfarenhet i sina medlemsländer och en särställning i dessa länder som är dess aktieägare, säger Dr Abdel-Rahman Taha, vd för ICIEC. 

Om ICIEC

ICIEC är en multilateral utvecklingsinstitution som grundades 1994 med huvudkontor i Jeddah, Saudiarabien. Organisationen är medlem i Islamic Development Bank Group och ägs av 41 medlemsländer som är medlemmar i Organization of Islamic Cooperation. ICIEC:s uppgift är att underlätta ett flöde av utländska direktinvesteringar i dess medlemsländer, främja medlemsländernas export och hjälpa medlemsländer att importera kapitalvaror. Organisationen har  tilldelats kreditbetyg Aa3 av Moodys.

Medlemsländer

Albanien, Algeriet, Bahrain, Bangladesh, Benin, Brunei, Burkina Faso, Kamerun, Tchad, Elfenbenskusten, Djibouti, Egypten, Gabon, Gambia, Guinea, Indonesien, Iran, Jordan, Kazakstan, Kuwait, Libanon, Libyen, Malaysia, Mali, Mauritania, Marocko, Mocambique, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Qatar, Saudiarabien, Senegal, Sudan, Syrien, Tunisien, Turkiet, Uganda, UAE, Yemen.