Restriktiv öppning för att garantera export till Ukraina

Pressmeddelanden - 11 APR 2014

EKN öppnar igen för restriktiv riskprövning av export till Ukraina. Bakgrunden till beslutet är att utsikterna för externt stöd från bland annat IMF har stärkts.

Utvecklingen i Ukraina är mycket osäker. Genom att åter öppna för garantigivning kan vi medverka till fortsatt svensk export, säger EKN:s generaldirektör Karin Apelman.