Rekordstor garantigivning till små- och medelstora företag

Pressmeddelanden - 16 MAJ 2014

EKN:s garantigivning uppgick till 7,4 miljarder kronor det första kvartalet, en minskning från 10,6 miljarder kronor samma period föregående år.

En miljard kronor avsåg garantier för små och medelstora företags exportaffärer, vilket är en fördubbling och den högsta nivån sedan 2007, då EKN bildade ett särskilt affärsområde för små och medelstora företag.

Garantigivningen för affärer till länder i Afrika, OSS och Latinamerika ökade medan den minskade för export till länder inom OECD. EKN garanterade 411 affärer i 86 länder. Garantigivningen till telekombranschen utgör fortsatt den största andelen, 40 procent av garantivolymen.

Första kvartalet 2014 var garantigivningen  för små och medelstora företag mer omfattande än något tidigare kvartal. Vi kan göra ännu fler affärer tillsammans med dessa företag och vi satsar på lokal närvaro i flera orter i Sverige, säger generaldirektör Karin Apelman.

Periodens resultat uppgick till 486 miljoner kronor. EKN hade vid utgången av första kvartalet 2014 en fortsatt stark finansiell ställning. EKN har kapacitet att garantera ytterligare affärer för de svenska exportörerna.