Rekordmånga småföretag exporterar till tillväxtländer

Pressmeddelanden - 26 MAJ 2014

Förra året ökade antalet småföretag med export till tillväxtmarknader nio procent, enligt SCB-siffror som EKN låtit sammanställa. Ökningen är ett rejält uppsving då antalet i det närmaste stått still under många år.

– Det är glädjande att alltfler småföretag tar tillvara på potentialen på tillväxtmarknader, säger Carl-Johan Karlsson, affärsområdeschef för små och medelstora företag på EKN.

En fördelning per län visar att ökningen av antalet småföretag var störst i Norrbotten (18 procent), tätt följt av Gävleborg (17 procent) och därefter Uppsala (15 procent).

Den största ökningen står de riktigt små företagen för – de så kallade mikroföretagen med färre än tio anställda. Bland denna grupp ökade antalet med 11 procent i fjol och med 18 procent sedan 2011.

– Nästa generations småföretag har helt klart ett globalt tänk, säger Carl-Johan Karlsson.

Trots att antalet ökat, minskade värdet på småföretagens export till tillväxtmarknader med 19 procent till 22 miljarder kronor förra året.

 – Jag tolkar ökningen i antal som att exportföretagen ser ljusare på framtiden och väntar sig en vändning, säger Carl-Johan Karlsson.

Afrika exportraket

Afrika har varit en riktig exportraket för småföretagen. Sedan 2004 har exporten dit ökat med 112 procent bland småbolagen, men från låga nivåer. Under 2013 är det exporten till Afrika som varit mest motståndskraftig och haft den lägsta nedgången procentmässigt av samtliga tillväxtmarknader.

Tabell 1. Antal småföretag med export till tillväxtmarknader fördelat per län och år

Län

 2012

2013

Förändring

Stockholms län

2661

3011

13%

Uppsala län

220

253

15%

Södermanlands län

190

201

6%

Östergötlands län

319

338

6%

Jönköpings län

488

517

6%

Kronobergs län

189

204

8%

Kalmar län

159

177

11%

Gotlands län

25

25

0%

Blekinge län

83

85

2%

Skåne län

1362

1500

10%

Hallands län

384

383

0%

Västra Götalands län

2038

2225

9%

Värmlands län

224

208

-7%

Örebro län

209

229

10%

Västmanlands län

183

201

10%

Dalarnas län

188

187

-1%

Gävleborgs län

139

162

17%

Västernorrlands län

114

117

3%

Jämtlands län

69

77

12%

Västerbottens län

127

118

-7%

Norrbottens län

91

107

18%

Uppgift saknas

29

30

3%

Ej svensk hemortslän *)

5

29

480%

Totalt

9496

10384

9%

Källa: SCB (Statistiska centralbyrån)

Småföretag: 0- 49 anställda.

*Utrikeshandelsstatistik är, i de fall företaget har fler än ett arbetsställe, svår att regionalt placera. Exempelvis kan export eller import komma från en del av ett företag men registreras på dess huvudkontor beläget någon annanstans.

Tabell 2. Totalt antal småföretag med export till tillväxtmarknader 2007-2013

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Mikroföretag

6211

5986

5851

5998

5760

6104

6805

Småföretag

3266

 3436

3370

3374

3373

3392

3579

Summa

9477

 9422

9221

9372

9133

9496

10384

Källa: SCB (Statistiska centralbyrån)

Mikroföretag: 0-9 anställda

Småföretag: 10-49 anställda