Pressinbjudan: Afrika söder om Sahara – tillväxtmarknader för svensk export

Pressmeddelanden - 3 DEC 2014

EKN välkomnar media till ett lunchseminarium om Afrika söder om Sahara, den snabbast växande regionen i världen efter Asien.

Rebecka Lundgren, landanalytiker och Afrika-expert på EKN, presenterar den ekonomiska och politiska utvecklingen i de afrikanska länderna söder om Sahara, exempelvis Angola, Zambia, Nigeria, Etiopien och Sydafrika.

Karl-Oskar Olming, CSR-chef, presenterar hur EKN:s hållbarhetsbedömning går till, vilka risker som är specifika i samband med export till länder i Afrika söder om Sahara och vilka krav EKN och svenska exportföretag ställer på köpare.

Tid: kl. 11.30–12.30 torsdag den 11 december

Plats: EKN, Kungsgatan 36, vån 6, Stockholm

Lunchsallad serveras. Anmäl dig senast den 10 december till: carina.kampe@ekn.se, pressansvarig, tel. 08-788 01 66

Den starka tillväxten i Afrika söder om Sahara har drivits av höga råvarupriser och efterfrågan från andra tillväxtmarknader som exempelvis Kina. När nu råvarupriserna sjunker ser tillväxten ut att plana ut.

EKN har lång erfarenhet av att täcka betalningsrisker i export till länder i Afrika söder om Sahara och har garantiengagemang i 34 av regionens drygt 50 länder. Antalet företag som vänder sig till EKN för att säkra sina affärer på dessa marknader har dubblerats de senaste tio åren.

Inför EKN:s garantigivning är hållbarhetsfrågor en integrerad del av riskbedömningen.