Ökat intresse för Afrika

Pressmeddelanden - 30 JAN 2014
Träd i solnedgång

Afrika söder om Sahara har den högsta tillväxttakten i världen efter Asien och allt fler svenska exportföretag får upp ögonen för den positiva utvecklingen i regionen.

– Antalet företag som vänder sig till EKN för att säkra sina affärer på dessa marknader har dubblerats de senaste tio åren, säger Rebecka Lundgren, landanalytiker på EKN.

År 2002 garanterade EKN 18 företags exportaffärer till länder i Afrika söder om Sahara. Tio år senare är antalet uppe i 38 företag. Det senaste året har garantivolymen ökat från 2,9 miljarder kronor 2012 till 4,2 miljarder kronor 2013.

– Tillväxten i regionen lockar företagen, men det kan vara svårt att hantera riskerna på dessa marknader. Då kan EKN:s garantier säkra finansieringen och möjliggöra affären.

Framför allt är det gruvindustrin och behovet av infrastrukturutbyggnad som skapar möjligheter för svenska företag i regionen.

Den starka tillväxten i Afrika söder om Sahara de senaste tio åren tycks hålla i sig. IMF räknar med en tillväxt runt sex procent i år, vilket är en procent högre än föregående år.

– Höga råvarupriser och stark efterfrågan från andra tillväxtmarknader som exempelvis Kina har drivit på tillväxten, säger Rebecka Lundgren. Men även den politiska och institutionella utvecklingen och en framväxande medelklass har en positiv inverkan.

Den framväxande medelklassen omfattar numera 34 procent av befolkningen på cirka en miljard människor.

– Medelklassen är dubbelt så stor nu jämfört med för tjugo år sedan och det innebär att Afrika har den snabbast framväxande medelklassen i världen, konstaterar Rebecka Lundgren.

– Samtidigt behöver regeringarna i de enskilda länderna adressera den utbredda fattigdomen och de stora ojämlikheterna. Levnadsstandarden har inte ökat i samma takt som den ekonomiska tillväxten.

Antalet demokratier i regionen har ökat stadigt sedan det kalla krigets slut. Ett femtontal länder anses nu vara demokratiska och endast två länder, Eritrea och Swaziland, räknas som renodlade diktaturer.

– Överlag sker en positiv utveckling, men samtidigt sker bakslag i enskilda länder som visar på hur bräckliga flera av dessa länders demokratier är.

En bidragande faktor för den positiva ekonomiska utvecklingen är att flera länder i regionen har fått skuldavskrivningar under början av 2000-talet.

– Tack vare att allt fler länder i regionen för en sund makroekonomisk politik, inte sällan med stöd från IMF, förbättras förutsättningarna för både inhemska och utländska inversteringar som genererar tillväxt, säger Rebecka Lundgren.

Det har också blivit lättare för företag att göra affärer i många av ekonomierna i regionen. Världsbanken har med nio länder i Afrika söder Sahara på topp tjugo-listan över de länder i världen som förbättrat sitt affärsklimat allra mest.

– Ett exempel är Rwanda och som nu rankas på plats 32 i världen avseende affärklimat. Det är samma nivå som Österrike och Portugal, säger Rebecka Lundgren.