OECD:s CSR-experter möts i Stockholm

Pressmeddelanden - 23 JUN 2014

I dag, måndag den 23 juni 2014, samlas ett 50-tal CSR-experter från OECD-länderna till Stockholm för att diskutera hållbar utveckling. EKN och SEK är värdar för mötet.

– Exportkreditinstituten i OECD har goda möjligheter att påverka den internationella handelns hållbarhet och det är något som vi lägger stor vikt vid, säger Karl-Oskar Olming, CSR-chef på EKN och Johan Henningsson, CSR-chef på SEK.

CSR-experterna representerar de nationella exportkreditinstituten inom OECD. Dessa expertmöten förekommer regelbundet och i år är det EKN och SEK som bjuder in deltagarna till Stockholm.

– Det är viktigt att diskutera ansvarsfrågor internationellt och på så vis kontinuerligt höja golvet för de krav som ställs på hållbar export. Det gör att konkurrensen blir på lika villkor, säger Karl-Oskar Olming.

 Journalistkontakt:

Carina Kampe, pressansvarig, EKN, 08-788 01 66

Edvard Unsgaard, kommunikationschef, SEK, 0706-21 84 88

Om SEK

AB Svensk Exportkredit (SEK) är ett av svenska staten helägt företag med uppdrag att på kommersiella grunder säkerställa tillgång till hållbara finansiella lösningar för svensk exportnäring. SEK skapar nytta och trygghet för sina kunder genom sitt oberoende och sin kompetens inom internationell finansiering. SEK:s totala nyutlåning under 2013 uppgick till 55,7 miljarder kronor.