EU:s sanktioner mot Ryssland

Pressmeddelanden - 30 SEP 2014

Sanktionerna innebär att en del export inte är tillåten och för viss export krävs tillstånd från Kommerskollegium och/eller ISP. EKN garanterar fortfarande exportaffärer till Ryssland, inom ramen för vad sanktionerna tillåter.

I de fall det krävs tillstånd för exporten från behöriga myndigheter behöver exportörer och banker uppvisa sådana tillstånd för EKN.

Den som ansöker om garanti för export till Ryssland ska lämna information om varan, slutanvändare och eventuellt tillstånd.

Sedan sanktionerna infördes tar EKN upp alla exportaffärer till Ryssland i EKN:s kreditkommitté, under ledning av generaldirektören Karin Apelman. 

Påverkan på utfärdade garantier

Garantier som utfärdats innan sanktionerna påverkas inte om alla leveranser och utbetalningar i affären redan är gjorda. Däremot omfattas nya leveranser och utbetalningar av lån under befintliga garantier av sanktionerna. I dessa affärer ska exportörer och banker kontakta EKN i god tid innan leverans eller utbetalning. Exportörer och banker kan behöva komplettera med information.

Påverkan på utfärdade offerter

Offerter som EKN utfärdat innan sanktionerna kan komma att påverkas och EKN går därför igenom och bedömer samtliga offerter. I dessa affärer ska exportörer och banker kontakta EKN i god tid innan garantin ska ställas ut. Exportörer och banker kan behöva komplettera med information.

EKN:s utestående garantier för export till Ryssland uppgår till cirka 13 miljarder kronor.

Innehåll uppdaterades den 30 september 2014