EKN:s kommentar till Riksrevisionens effektivitetsgranskning

Pressmeddelanden - 27 OKT 2014

Riksrevisionen presenterade i förra veckan en effektivitetsgranskning av EKN. Generaldirektör Karin Apelman besvarar nedan frågor om effektivitetsgranskningen:

Har EKN tagit för mycket betalt?

– Nej, EKN tar ut riskavspeglande premier utifrån varje enskild affär. Eftersom vi försäkrar riktigt stora affärer blir det ibland mycket stora intäkter. EKN:s premienivåer följer svensk lagstiftning och de internationella regelverk och ramverk som finns för exportkreditinstitut inom OECD. Bland annat regleras miniminivåer och prisnivån får inte konkurrera ut privata aktörer.

 – Under 2013 ställde EKN ut garantier för 43,9 miljarder kronor och hade premieintäkter uppgående till 1,7 miljarder kronor.

Varför har EKN ett stort kapital?

– EKN fungerar som en försäkringsverksamhet och ska vara självbärande över tiden. Det innebär att det ska finnas ett tillräckligt stort kapital från goda perioder för att täcka perioder med stora förluster. De enskilt mycket stora affärerna som EKN försäkrar ger endera stora förluster eller får kapitalet att växa så som skett de senaste åren.

– De fem största affärerna i EKN:s engagemang uppgick till 38 miljarder kronor vid årsskiftet. Enbart dessa fem affärers engagemang är 14,7 miljarder högre än EKN:s kapital.

Gör EKN tillräckligt för små och medelstora företag?

– EKN har ett affärsområde som enbart arbetar med små och medelstora företags affärer. I år gör vi en särskild satsning på lokal närvaro och har öppnat lokalkontor i Umeå, Luleå, Örnsköldsvik och Malmö. Det är uppsökande verksamhet som gäller. Detta har redan resulterat i att vi garanterar ännu fler affärer till ännu fler företag.

Hur ser EKN på de rekommendationer som Riksrevisionen ger, kommer ni åtgärda något?

– Vi går igenom rapportens rekommendationer noggrant. Vi kommer att göra ytterligare en genomlysning av premiesystemet. Vi fortsätter att satsa på att ännu bättre nå ut till små och medelstora företag med anpassade garantilösningar.

EKN främjar exporten

EKN:s uppdrag är att främja den svenska exporten och det svenska näringslivets internationalisering och konkurrenskraft. Det gör EKN genom att försäkra betalningsrisker som den privata kreditförsäkringsmarknaden inte täcker. Det möjliggör för exportörer att göra affärer som annars inte blir av.