EKN uppgraderar Litauen

Pressmeddelanden - 13 FEB 2014

Den positiva ekonomiska utvecklingen gör att EKN uppgraderar Litauen till landriskklass 2.

Litauen är nu tillbaka i samma landriskklass som år 2008, innan finanskrisen. De offentliga finanserna har stärkts och bytesbalansunderskottet har minskat.

 – Tillväxtutsikterna ser betydligt ljusare ut och nästa år kommer Litauen sannolikt att ansluta till euro-området, säger Barbro Carlqvist, landanalytiker på EKN.

EKN:s garantiengagemang för export till Litauen uppgår till 684 miljoner kronor.

Om EKN:s landriskklassning

EKN följer utvecklingen i världens länder och bedömer risken för betalningssvårigheter. Bedömningen sammanfattas i en landpolicy där vi anger landriskklass från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. Bedömningen görs kontinuerligt samt i årliga regiongenomgångar i samverkan med övriga OECD-länder.