EKN storsatsar för ökad export bland SME-företagen

Pressmeddelanden - 6 MAJ 2014

Satsningen innebär att EKN stärker sin regionala närvaro med kontor och bemanning i Malmö, Göteborg och Umeå. EKN vänder sig också till en ny målgrupp – underleverantörer till svenska exportörer.

– Målet är att inom två år fördubbla antalet små och medelstora företag som använder EKN:s garantier säger Carl-Johan Karlsson, EKN:s affärsområdeschef för små och medelstora företag.

De senaste åren har varuexporten minskat samtidigt som det varit stark tillväxt utanför de traditionella svenska exportmarknaderna inom Europa och OECD.

– SME-företagen behöver precis som storföretagen hög riskkapacitet för att ge sig ut på nya marknader och här spelar EKN en viktig roll. När EKN försäkrar exportaffären ökar företagets möjlighet att få finansiering eftersom betalningarna är säkrade, säger Carl-Johan Karlsson.

För att nå ut till fler företag ute i landet stärker EKN den regionala närvaron. Organisationen har delats in i regionteam och kontor öppnas nu i Malmö och Umeå och sedan tidigare i Göteborg. EKN har också anställt fler kundansvariga på orterna.

– Vi vill komma närmare kunderna och få fler att upptäcka nyttan med EKN, säger Carl-Johan Karlsson.

Underleverantörer till svenska exportföretag blir en ny viktig målgrupp för EKN.

– Nu vänder vi oss också i störe utsträckning till underleverantörer som bidrar starkt till svenska exportframgångar. Därför har vi utöver befintliga motgarantin utformat en rörelsekreditgaranti speciellt för dem, säger Carl-Johan Karlsson.