EKN ingår återförsäkringsavtal med Polens exportkreditinstitut

Pressmeddelanden - 19 MAJ 2014

Överenskommelsen befäster organisationernas avsikt att stärka exportfrämjandet för svenska och polska företag. Avtalet mellan EKN och det polska exportkreditinstitutet undertecknades i London i samband med Bernunionens årliga vårmöte den 7-9 maj 2014.

– Avtalet stärker vårt gemensamma uppdrag att främja det svenska respektive det polska näringslivets internationalisering, säger Karin Apelman, EKN:s generaldirektör.

Internationella samarbeten mellan exportkreditinstitut, banker och exportörer är viktigt för att stärka den globala handeln. Samarbetet mellan nationella exportkreditinstitut medverkar till sunda och hållbara transaktioner.