EKN granskas av Riksrevisionen

Pressmeddelanden - 23 OKT 2014

I dag presenterar Riksrevisionen sin effektivitetsgranskning av EKN. – Det är viktigt med extern granskning för att utveckla och förbättra verksamheten, säger Patrick Nimander, EKN:s finanschef. Däremot tycks Dagens industri ha missuppfattat rapporten.

EKN följer svensk lagstiftning och de internationella regelverk och ramverk som finns för exportkreditinstitut inom OECD. I EKN:s årsredovisning för 2013 framgår att EKN har garantiåtaganden för exportaffärer för nära 200 miljarder kronor. EKN:s kapital uppgick till 23,3 miljarder kronor i slutet av förra året.

– Som ett marknadskomplement garanterar EKN affärer som den privata kreditförsäkringsmarknaden inte täcker. De fem största affärerna i EKN:s engagemang uppgick till 38 miljarder kronor vid årsskiftet. Enbart dessa fem affärers engagemang är 14,7 miljarder högre än EKN:s kapital. EKN behöver ha en buffert för affärer som fallerar, säger Patrick Nimander.

Det stora egna kapitalet har byggts upp som en följd av finanskrisen.

– Under finanskrisen gjorde EKN stora särskilda satsningar för att stärka företagens möjlighet att fortsätta exportera. Därmed trefaldigats EKN:s engagemang. Exportörernas affärer gick glädjande bättre än väntat, vilket har inneburit att EKN haft låga skadeutbetalningar, säger Patrick Nimander.

Kontaktuppgifter för media: Beatrice Arnesson, kommunikationschef, 08-788 00 36, Carina Kampe, pressansvarig, 08-788 01 66