Asiens höga tillväxt avtar

Pressmeddelanden - 13 NOV 2014

Tillväxttakten i utvecklingsländerna i Asien har mattats av från de tidigare mycket höga nivåerna. Det är framför allt en lägre tillväxttakt i Kina som slår igenom, men fenomenet omfattar även Indien och flera andra tillväxtekonomier i regionen.

– Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att de asiatiska tillväxtmarknaderna fortsätter att stå för den högsta ekonomiska tillväxttakten bland världens regioner, säger Johan Fredriksson, landanalytiker på EKN.

Sedan den globala finanskrisen har tillväxten på många håll i Asien blivit mer beroende av krediter än av produktivitetsförbättringar. Reformtakten har också dalat i flera länder.

– De nya politiska ledarna i Kina, Indien, Sydkorea och Indonesien, regionens fyra största ekonomier bortsett från Japan, har det senaste året flaggat för att en ny period av reformer är på gång. Det är positivt för utsikterna på längre sikt, säger Johan Fredriksson.

EKN har gjort en översyn av utvecklingen i Asien, med fokus på tillväxtmarknader i regionen*.

De asiatiska tillväxtmarknaderna fortsätter att stå för den högsta ekonomiska tillväxttakten bland världens regioner. De svarar i dag för knappt 31 procent av världens BNP (köpkraftsjusterad) och för över hälften av världsbefolkning.

Trots det svarar de asiatiska tillväxtmarknaderna enbart för drygt sju procent av den svenska varuexporten. Efter en stark exportutveckling under 2000-talet, i synnerhet till Kina, har den svenska exporten till regionen minskat både 2012, 2013 och under första halvan av 2014.

EKN:s garantiengagemang på tillväxtmarknaderna i Asien uppgår till drygt 36 miljarder kronor och avser främst affärer inom telekom- och kraftsektorn, samt försvarsmateriel till Pakistan. Merparten av garantiengagemanget avser Indien och Pakistan.

Nya landriskanalyser

EKN publicerar sju nya landriskanalyser; Bangladesh, Filippinerna, Hong Kong, Indien, Indonesien, Pakistan och Sydkorea.

*De asiatiska tillväxtmarknaderna består av 24 länder och regioner i östra och södra Asien. De innefattar Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Filippinerna, Hong Kong, Indien, Indonesien, Kambodja,  Kina,  Laos, Macao, Maldiverna, Malaysia, Mongoliet, Myanmar, Nepal, Nordkorea, Pakistan,  Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Vietnam och Östtimor.