Vad kostar garantin?

Nyheter - 22 DEC 2014

EKN:s garantier skyddar exportörer mot utebliven betalning och ökar möjligheterna för banken att ställa upp med finansiering. Företagen betalar en premie för garantin. Vad kostar den?

– Ett konkret exempel är en exportör som säljer varor på kredit till en kund i Kina. Kunden i Kina ska betala en miljon kronor över tre månader för varorna. Om exportören i detta fall väljer att försäkra betalningarna hos EKN så uppgår premien till cirka 5 300 kronor. Om kunden i Kina inte betalar så får exportören ersättning av EKN motsvarande 95 procent av fordran, förklarar Carl-Johan Karlsson, affärsområdeschef på EKN.

Priset på EKN:s garantier beräknas från affär till affär. Bland annat styrs premienivån av vilket land som företaget exporterar till och storleken på själva beloppet som försäkras, men även kredittid och köparens kreditvärdighet räknas in.

– Om samma företag som i exemplet ovan vill ha en likadan garanti för en affär till Pakistan så blir kostnaden istället cirka 12 500 kronor.

Priset på premien beror alltså bland annat på vilken landriskklass landet har där köparen finns. EKN graderar länder på en skala från 0 till 7, där 0 betyder lägst risk och 7 högst. Högre landriskklass ger högre premiekostnad.

En annan faktor som styr priset på EKN:s garantier är kredittiden.

– Om företaget som exporterar till Kina hade haft tolv istället för tre månaders kredittid på sina fakturor hade premieavgiften varit runt 16 000 kronor, säger Carl-Johan Karlsson.

Premienivåerna styrs av internationella regelverk som ska säkra att EKN är ett komplement till den privata sektorn och att prisnivåerna harmoniserar med andra nationers exportkreditinstitut.

Innan premien beräknas gör EKN alltid en bedömning av köparens betalningsförmåga. Om köparen bedöms som osäker, till exempel för att EKN vet för lite om företaget, kan täckningsgraden sänkas från 95 till 75 procent.

– Då betalar EKN ut 75 procent av fordran till exportören om köparen inte betalar, säger Carl-Johan Karlsson.

Hittills har Carl-Johan Karlsson aldrig hört någon som upplevt EKN:s garantier som dyra.

– Tvärtom får jag ofta höra att EKN:s garantier öppnar dörrar till nya affärer, säger Carl-Johan Karlsson.

Han poängterar också att EKN är en myndighet som inte har något avkastningskrav.

– Vår uppgift är att hjälpa företagen att växa på nya marknader och öka exporten. De intäkter premierna ger ska på lång sikt täcka administration och de ersättningar som EKN betalar ut när affärerna inte går bra. EKN har inga skatteanslag för verksamheten utan är helt premiefinansierad, säger Carl-Johan Karlsson.