Sydkorea - Reformer inleds i stark ekonomi

Nyheter - 13 NOV 2014

Sydkorea har en mycket konkurrenskraftig exportsektor och överlag goda statsfinanser. Efter finanskrisen har Sydkorea haft svårt att nå de tillväxtnivåer som rådde dessförinnan.

– Sydkorea står inför en del strukturella utmaningar. Inte minst har ekonomin blivit alltmer tudelad mellan den framgångsrika exportsektorn och den inhemska ekonomin som präglas av hushållens stigande skuldsättning. Det håller tillbaka den inhemska efterfrågan. Den åldrande befolkningen är också en långsiktig utmaning för landet. Ändå bedömer EKN att Sydkoreas starka ekonomi skapar goda förutsättningar för landet att hantera utmaningarna, säger Johan Fredriksson, landanalytiker.

Under 2014 har ett ambitiöst reformprogram lanserats. En omställning av ekonomin ska främjas så att den inhemska konsumtionen och innovationskraften stärks medan landets höga exportberoende på sikt minskar något.

EKN har Sydkorea är placerat i landriskklass 1 (av 7) och har utestående garantier uppgående till 0,7 miljarder kronor.