Svår affärsmiljö i Uzbekistan

Nyheter - 8 APR 2014

Det senaste decenniet har Uzbekistan haft en snabb tillväxt och ekonomin har breddats. Affärsmiljön är däremot mycket svår och behovet av strukturell och politisk utveckling är omfattande.

Tillväxten i Uzbekistan har varit mycket stark det senaste decenniet. BNP har vuxit med över åtta procent i genomsnitt.

Landet har starka finanser och låg skuldsättning och dess begränsade ekonomiska och finansiella integration med omvärlden skyddade landets ekonomi från den globala finanskrisen, säger Charlotte Svensson, landanalytiker.

De närmsta åren väntas tillväxttakten avta något, men ändå uppgå till cirka sex procent. Ekonomin är råvarubaserad men breddas allt mer. Offentliga investeringar, exploatering av naturresurser och remissor från gästarbetare i Ryssland står för de främsta tillväxtmotorerna.

Men den goda tillväxten skuggas av en mycket svår affärsmiljö som hämmar företagande, handel och investeringar.

Affärsmiljön tillhör de mest utmanande i världen, säger Charlotte Svensson.

Uzbekistan är rankad på plats 169 av 175 i Transparency Internationals korruptionsindex över länder.

Staten kontrollerar stora delar av ekonomin och de planekonomiska strukturerna från sovjettiden lever kvar och begränsar effektiviteten, säger Charlotte Svensson.

Utländska företags affärsmöjligheter är kraftigt beroende av deras relationer med staten eller statsägda bolag. Regleringar kan snabbt ändras, licenser dras tillbaka och verksamheter exproprieras.

Vi har sett detta inom bland annat gruv-, handel- och telekomsektorn, säger Charlotte Svensson.