Stabil utveckling i Latinamerika

Nyheter - 6 MAR 2014

De senaste två åren har tillväxten i Latinamerika mattats av, framför allt på grund av lägre råvarupriser och högre räntekostnader till utlandet. Men sett till utvecklingen under det senaste decenniet är det en historiskt stabil period för regionen.

– I över tio år har Latinamerika uppvisat stabil tillväxt, med undantag för det globala recessionsåret 2009. Detta börjar alltmer utveckla sig till en unik period i Latinamerikas nutidshistoria. Man får gå tillbaka till 1970-talet för att hitta motsvarande tillväxtperiod, säger Claes Nordström, landanalytiker på EKN.

Under högkonjunkturen 2004-2008 hade Latinamerika som region en BNP-tillväxt mellan fyra och sex procent. Nivåerna fortsatte på samma nivåer efter den globala finanskrisen 2009, men har nu mattats av.

– Den viktigaste skillnaden jämfört med för tjugo-trettio år sedan är kanske inte nivåerna på tillväxten, utan snarare det faktum att tidigare berg-och-dalbanemönstret i den ekonomiska utvecklingen är på väg ut.

Tillväxten har också spridits till bredare befolkningslager. I flertalet länder har inkomstfördelningen jämnats ut sedan millennieskiftet och den latinamerikanska medelklassen har blivit större.

– Genom olika välfärdsprogram har flertalet latinamerikanska länder ökat köpkraften för den fattigare delen av befolkningen, säger Claes Nordström.

Den positiva utvecklingen har lett till säkrare konsumtionsmönster, ökad stabilitet, en bättre fungerande arbetsmarknad och långsiktigt hållbarare institutioner.

– Detta är något som fler svenska exportörer behöver bli varse om, säger Claes Nordström.

Men det är inte alla länder som haft en stabil utveckling i regionen. Situationen i Argentina och Venezuela är besvärlig.

– Båda länderna dras med stora underskott vilket lett till akuta valutakriser, säger Claes Nordström.

Men den oroliga situationen i Venezuela och Argentina kännetecknar inte Latinamerikanska länder i övrigt. Tvärtom har den politiska utvecklingen skett i ordnade former. Regeringar har utsetts i återkommande demokratiska val.

2014 är ett stort valår för Latinamerika. Brasilien, Bolivia, Colombia, Costa Rica, El Salvador och Panama går till val i år.

– Det ser ut att bli jämna val, men med ett visst opinionsmässigt övertag för de sittande regeringarna i flertalet av dessa länder, säger Claes Nordström.

Av central betydelse är naturligtvis utgången av valet i Brasilien, den i särklass viktigaste ekonomin i region. Men även valet i Colombia är viktigt – det är en värdemätare på om fredsprocessen i landet har en framtid.

EKN:s engagemang i Latinamerika uppgår för närvarande till 11,5 miljarder kronor och det avser främst transport, telekom och papperssektorn.