Serbien tar steg mot EU

Nyheter - 8 APR 2014

I början av året inleddes förhandlingarna om ett serbiskt EU-medlemskap. Även om ett inträde är flera år bort kan det faktum att förhandlingarna nu inletts ge skjuts åt nödvändiga reformer.

EU-förhandlingarna innebär att Serbiens reformarbete behöver skyndas på, säger Johan Dahl, landanalytiker på EKN.

Den serbiska regeringen behöver redan under innevarande år vidta kraftfulla åtgärder för att minska budgetunderskottet och dämpa ökningen av statsskulden.

Förutom att Serbien behöver komma till rätta med sin höga statsskuld ställer EU även krav som innebär att Serbien behöver reformera delar av rättsväsendet och offentlig förvaltning.

En förbättrad affärsmiljö skulle stärka valutan och öka investeringarna, vilket i sin tur stärker förutsättningarna för tillväxt och sundare offentliga finanser, säger Johan Dahl.

En av de största stötestenarna för Serbien blir EU:s krav på att förbättra relationen med Kosovo.

Det är ett känsligt kapitel som hittills inneburit att förhandlingarna om medlemskap dragit ut på tiden, säger Johan Dahl.