Sämre utsikter för Ryssland

Nyheter - 8 APR 2014

Den ökade osäkerheten i Ryssland i samband med deras agerande i Ukraina gör att EKN skärper kraven för att garantera export till Ryssland.

Under de senaste åren har Rysslands tillväxt bromsat in och valutan har sjunkit drastiskt. Mycket talar nu för sämre utsikter för landets ekonomi.

De senaste årens svaga utvecklingen i västvärlden  och stagnerande råvarupriser har haft en negativ påverkan på Rysslands tillväxt. Men grunden till de försämrade tillväxtutsikterna beror i hög utsträckning på den politiska ledningens bristande förmåga att ta tag i de problem som hämmar ekonomin i landet.

– Ryssland har både låg arbetslösheten och ett hyffsat inflationstryck så  förklaringen till den sjunkande tillväxten har snarare att göra med strukturella brister. Det behövs reformer för att förbättra affärsmiljön och investeringar som utvecklar ekonomin, säger Charlotte Svensson, landanalytiker på EKN.

De ryska statsfinanserna är däremot stabila och har inte urholkats av  den lägre tillväxttakten. Framför allt är det olje- och gastillgångarna som bär upp Rysslands finanser.

– Beroendet av råvarutillgångarna är stort och Ryssland skulle behöva bredda ekonomin för att minska sårbarheten, säger Charlotte Svensson. 

EKN har Ryssland i landriskklass 3 sedan 2007 och skärper nu kraven i bedömningen av affärer.

– För att garantera exportaffärer till Ryssland ställer vi nu större krav på att affären är väl genomlyst och att det finns buffertar, inte minst av utländsk valuta, hos företaget eller banken. För offentliga köpare, utöver statsrisk, kan en garanti från finansministeriet eller en bank behövas, säger Charlotte Svensson.