Ny möjlighet för underleverantörer

Nyheter - 19 JUN 2014

Nu kan små och medelstora underleverantörer till svenska exportföretag förbättra sina möjligheter att få finansiering. EKN:s rörelsekreditgaranti innebär att EKN delar risken med banken.

– Svensk export behöver starka underleverantörer och nu kan även de öka sin riskkapacitet med hjälp av EKN:s rörelsekreditgaranti, säger Carl-Johan Karlsson, SME-chef.

Rörelsekreditgarantin ger banken möjlighet att dela risken i utställda lån, checkkrediter eller övertrasseringsrätter med EKN när kunden är ett mindre eller medelstora företag. Fördelarna är att företagaren får lättare tillgång till kapital och banken minskar sin risk.

Med små och medelstora företag avses företag med högst 250 anställda och högst 500 miljoner i omsättning. En förutsättning är att en väsentlig del av det exporterande företagets omsättning utgörs av export av svenska varor och tjänster.