Indonesien - Ekonomin i anpassningsfas när ny president tillträder

Nyheter - 13 NOV 2014

Tidigare höst, den 20 oktober, tillträdde Joko Widodo presidentposten i Indonesien. En viktig uppgift blir att få fart på landets tillväxt - som mattats av - genom att sjösätta viktiga strukturreformer.

De stora råvaruprisuppgångarna i början av 2000-talet var viktiga drivkrafter för Indonesiens starka tillväxt. Men priserna har sjunkit under senare år och det har mötts av politiska åtstramningar för att stabilisera ekonomin. Tillsammans har detta bidragit till att tillväxten mattats av.

– Indonesien behöver få fart på sina strukturreformer för att bättre ta tillvara på landets tillväxtpotential, säger Johan Fredriksson, landanalytiker på EKN. Det gäller bland annat att frigöra offentliga medel för nödvändiga energi- och infrastruktursatsningar. Till exempel genom reformer av det kostsamma systemet av energisubventioner. I det här sammanhanget är det positivt att landets nye president Joko Widodo är reformorienterad och kan väntas stå för en tillväxt- och marknadsvänlig politik.

– Samtidigt måste den nya presidenten arbeta med ett parlament som domineras av oppositionen. Landets reformtakt riskerar därför att hållas tillbaka av politiska realiteter, säger Johan Fredriksson.

EKN har Indonesien placerat i landriskklass 3 (av 7) sedan 2012 och garantiengagemanget uppgår till cirka 1,8 miljarder kronor.