Indien - Långsam återhämtning

Nyheter - 13 NOV 2014

Det hindunationalistiska BJP vann en överlägsen seger i parlamentsvalen i maj tidigare i år. Nu är förväntningarna höga på att den nya politiska ledningen ska ta landet ur den ekonomiska svacka som Indien befunnit sig i de senaste åren.

Premiärminister Modi kom till makten med ett starkt mandat att återuppta det reformarbete som blivit vilande under senare delen av föregående mandatperiod. Framför allt gäller det reformer för att komma till rätta med bristen på infrastruktur, en trög byråkrati och rigida arbetsmarknadsvillkor.

– Trots att det är svåra reformer att genomföra ser Modi ut att ha både vilja och mandat att öka förändringstakten. Det behövs för att förbättra förutsättningarna för en högre tillväxt på lång sikt, säger Lovisa Bolander, landanalytiker på EKN.

EKN har Indien placerat i landriskklass 3 (av 7) och har utestående garantier uppgående till 17,5 miljarder kronor.

Pakistan - Bräcklig ekonomi och politisk turbulens

För ett år sedan kom Pakistan överens med IMF om ett nytt åtgärdsprogram. De flesta av åtgärderna har Pakistan genomfört eller påbörjat. Men de politiska protester som bröt ut under sensommaren i Islamabad har försvårat det fortsatta genomförandet.

– IMF-programmet är viktigt både som ankare för den ekonomiska politiken och reformarbetet, men också därför att landet har en svag extern likviditet, säger Lovisa Bolander, landanalytiker på EKN.

– Protesterna har försvagats och förhoppningen är att godkännande och utbetalning från IMF snart kan ske, om än med viss försening, säger Lovisa Bolander.

EKN har Pakistan placerat i landriskklass 7 (av 7) och har utestående garantier uppgående till 9,8 miljarder kronor.  

Bangladesh - Motståndskraftig ekonomi i politisk oro

Trots den polariserade och många gånger stökiga politiska situationen i Bangladesh har landets ekonomi utvecklats väl under det senaste decenniet. Tillväxten förväntas även framöver uppgå till drygt sex procent per år.

En viktig faktor för landets tillväxt är textil- och klädindustrin som står för 80 procent av exportintjäningen.

– Inriktningen på export av textil och kläder har varit framgångsrik och skapar många viktiga arbetstillfällen för den stora befolkningen, säger Lovisa Bolander, landanalytiker på EKN.

Fokus framöver är att bredda ekonomin och stärka landets institutioner. Ett sådant reformarbete pågår inom ramen för Bangladeshs avtal med IMF.

EKN har Bangladesh placerat i landriskklass 5 (av 7) sedan sommaren 2014. Det är en klassning som innebär att EKN har Bangladesh i en bättre landriskklass än den sammanvägda bedömningen inom OECD. Det betyder att EKN, i de fall det är möjligt, prissätter premien efter landriskklass 5, men utan att gå under den överenskomna minimipremien i OECD:s landriskklass 6. EKN:s utestående garantiengagemang för export till Bangladesh uppgår till 1,4 miljarder kronor.