Hong Kong - Ökat inflytande från fastlandet

Nyheter - 13 NOV 2014

De politiska spänningarna har ökat i Hong Kong. Inför valen av Hong Kongs ledare 2017 har Pekings hårdnande linje - vad gäller dess rätt att diktera spelreglerna för valen - hamnat på kollisionskurs med en alltmer aktiv demokratirörelse i Hong Kong.

– Dilemmat som de politiska ledarna står inför är att hitta en väg framåt som vare sig underminerar auktoriteten hos Kinas högsta ledarskap eller leder till en våldsam utveckling som raserar Hong Kongs anseende som finansiellt centrum och Kinas finansiella fönster mot omvärlden, säger Johan Fredriksson, landanalytiker på EKN.

De ökade spänningarna inverkar negativt på riskbilden framöver. Samtidigt är Hong Kongs ekonomi mycket stark.

– I nuläget förefaller det mest troliga vara att situationen hanteras på ett sätt som inte allvarligt skadar Hong Kongs ekonomiska ställning på sikt, säger Johan Fredriksson.

EKN har Hong Kong placerat i landriskklass 1 (av 7) och garantiengagemanget uppgår till 0,9 miljarder kronor.