Garanterad finansiering stärker Boule Medical

Nyheter - 6 MAR 2014
Claes Blanche tillsammans med en laboratoriemedarbetare

Sjukhus och läkarmottagningar världen över använder sig av Boule Medicals system för blodanalys. Under 2013 tredubblade företaget antalet affärer som EKN är delaktiga i.

– EKN är viktiga för oss, särskilt nu när vi ska öka våra affärer i Latinamerika, säger Claes Blanche, vd för Boule Medical.

Boule Medical använder sig av EKN:s garantier för att erbjuda sina distributörer i utlandet fördelaktig finansiering.

– För att stötta våra kunder så att de kan sälja vidare till slutanvändarna, som är laboratorier på sjukhus, vårdcentraler och läkarmottagningar, har vi kopplat en finansiell lösning till vårt erbjudande. EKN:s garantier för exportkrediter är en del av helhetslösningen från oss, säger Claes Blanche.

 – Vi kan erbjuda våra kunder något unikt utan att vi själva hamnar i finansiella problem. Vi får alltid betalt och kan sälja våra system tillsammans med en trygg finansiell lösning.

Boule Medicals största marknader är USA, Ryssland, Indien och Brasilien. Samarbetet med EKN har betytt mycket för den snabba expansionen.

Med detta finansiella upplägg vågar våra distributörer gå in i större affärer och det är enklare för dem att ta stora upphandlingar. Det blir fler affärer och oftare, säger Claes Blanche.