Två strategiska nyrekryteringar på EKN

Pressmeddelanden - 31 MAJ 2013
Porträtt Carl-Johan Karlsson och Petra Jansson

Ny affärsområdeschef och ny chefsjurist stärker EKN:s affärsutveckling och företagens exportmöjligheter.

Affärsområdeschef för små och medelstora företag

Carl-Johan Karlsson är rekryterad till tjänsten som chef för EKN:s affärsområde för små och medelstora företag. Carl-Johan har en bakgrund inom exportfinansiering och försäljning av finansieringslösningar. Närmast kommer Carl-Johan från en tjänst som försäljningschef region Asia & Pacific på Crane Currency och dessförinnan från en tjänst som vd för Tetra Laval Credit. Anställningen av Carl-Johan stärker EKN i uppdraget att möjliggöra små och medelstora företags export. Carl-Johan tillträder tjänsten den 1 september.

Chefsjurist

Petra Jansson är rekryterad till tjänsten som chefsjurist. Petra har arbetat med projekt- och exportfinansiering och har erfarenhet inom svensk och internationell juridik. Närmast kommer Petra från en tjänst som biträdande chefsjurist på Gambro. Dessförinnan arbetade Petra på Mannheimer Swartling, som finans- och transaktionsjurist. Anställningen av Petra stärker EKN:s arbete med utvecklingen av garantilösningar och allt mer komplexa affärsstrukturer. Petra tillträder tjänsten den 1 oktober.

– Anställningarna är av strategisk betydelse för EKN:s utveckling och vi hälsar Carl-Johan och Petra varmt välkomna i höst, säger EKN:s generaldirektör Karin Apelman.

Carl-Johan och Petra kommer att ingå i EKN:s ledning och kreditkommitté.