Kostsam arabisk vår

Pressmeddelanden - 20 JUN 2013

EKN har nyligen gjort en översyn av Mellanöstern och Nordafrika och konstaterar att den arabiska våren blivit kostsam och att kontrasterna mellan de länder som exporterar olja och de som importerar olja har blivit ännu större.

– Demokratiseringen har kommit en bit på väg på sina håll, men kostnaderna har varit höga – flera länder dras med stora budget- och bytesbalansunderskott och har stort behov av stöd från oljeexporterande grannländer och IMF, säger Victor Carstenius, landanalytiker.

Innan arabiska våren 2010 stod oljeimporterande länder, som till exempel Egypten, Tunisien och Marocko för den starkaste BNP-tillväxten i regionen.

– Under finanskrisen kunde dessa länder dra nytta av de låga oljepriserna, förklarar Victor Carstenius.

De senaste åren har den politiska osäkerheten i kombination med den låga efterfrågan från Europa och höga olje- och matpriser påverkat utvecklingen negativt för de oljeimporterande länderna. Arbetslösheten har stigit och BNP-tillväxten har halverats – från att ha legat på drygt fyra procent 2010 till strax under två procent 2012.

– Förra året såg vi en svag återhämtning i BNP-tillväxten och prognosen är stigande de kommande åren. Men med tanke på att det är utvecklingsmarknader som utgår från låga BNP-nivåer behöver tillväxttakten vara högre, säger Victor Carstenius.

De oljeexporterande länder på den arabiska halvön är betydligt starkare ekonomier med stora överskott.

Framtidsutsikterna för länderna i Mellanöstern och Nordafrika påverkas även starkt av den politiska utvecklingen och oljepriset.

 – Regionen har på senare år gått från att vara i det närmaste oföränderlig till att vara högst föränderlig och oviss, säger Victor Carstenius.

–  Inbördeskriget i Syrien är djupt oroande och ökat våld mellan shiiter och sunniter i Irak är ytterligare orosmoment.

– Utvecklingen i Egypten påverkar hela regionen och som det ser ut kommer valet i oktober att domineras av islamisterna då de sekulära krafterna är allt för splittrade.

– Mycket kvarstår för att uppfylla de ursprungliga förhoppningarna som ledde fram till den arabiska våren, avrundar Victor Carstenius.

 EKN:s garantiengagemang för exportaffärer till Mellanöstern uppgick till cirka åtta miljarder kronor i slutet av 2012 och motsvarade då cirka fyra procent av EKN:s totala garantivolym.

EKN publicerar nu nya landriskanalyser för Saudiarabien, Iran och Egypten.