EKN vinner internationellt pris för exportstimulans till Subsahara

Pressmeddelanden - 6 DEC 2013

Det är finanstidningen Global Trade Review som har röstat fram ledare inom afrikansk handel. EKN utnämndes till vinnare bland andra exportkreditinstitut i världen.

– Vi gläds åt utmärkelsen som både är hedrande och en viktig påminnelse om att flera ekonomier söder om Sahara är framgångsrika och efterfrågar svenska varor och tjänster, säger Karin Apelman, EKN:s generaldirektör.

Som komplement till den privata kreditförsäkringsmarknaden spelar EKN en viktig roll för att säkra betalningar för exportaffärer. På det viset möjliggör EKN export som annars inte skulle ha blivit av.

– Vi har lång och god erfarenhet av affärer till länder i Subsahara, säger Karin Apelman.

EKN garanterar både små och stora företags export till många länder i Afrika söder om Sahara, inom branscher som exempelvis gruvindustrin, transport, kraft och telekom.