EKN uppgraderar Surinam

Pressmeddelanden - 28 OKT 2013

Surinam, som ligger beläget på Sydamerikas nordsida, uppgraderas till landriskklass 6.

Risken för betalningssvårigheter har minskat. Framför allt är det den positiva utvecklingen inom Surinams gruvsektor som lagt grunden för en god ekonomisk tillväxt, minskad skuldsättning och ökade investeringar i landet.

Landets problem består i ett relativt ensidigt råvaruberoende, svag affärsmiljö och en ifrågasatt politisk ledning.

– Det är positivt att Surinam på egen hand genomfört ett ekonomiskt stabiliseringsprogram mitt under en internationell finanskris. Samtidigt är landet mycket känsligt för svängningar i de internationella råvarupriserna, säger Claes Nordström, landanalytiker på EKN.

EKN har inget garantiengagemang på Surinam.

Om EKN:s landriskklassning

EKN följer utvecklingen i världens länder och bedömer risken för betalningssvårigheter. Bedömningen sammanfattas i en landpolicy där vi anger landriskklass från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. Bedömningen görs kontinuerligt samt i årliga regiongenomgångar i samverkan med övriga OECD-länder.