EKN nedgraderar Egypten

Pressmeddelanden - 17 MAJ 2013

Betalningsrisker kopplade till egyptiska staten och landets banker och företag har ökat. EKN nedgraderar nu Egypten till en sämre landriskklass.

Egypten står inför stora ekonomiska och sociala utmaningar. Tillväxten bromsar in, arbetslösheten stiger, budgetunderskottet växer och den politiska osäkerheten avskräcker investeringar och turism.

– I den nuvarande situationen, med växande sociala spänningar och politisk splittring, blir det svårt att nå samförstånd om de reformer som krävs för att uppnå makroekonomisk stabilitet och säkra utländsk finansiering, säger Victor Carstenius, landanalytiker på EKN.

EKN nedgraderade Egypten i början av 2012 från landriskklass 4 till 5, en bedömning som gjordes i samverkan med OECD. Eftersom de ekonomiska förutsättningarna försämrats ytterligare sedan dess och den politiska situationen fortfarande är problematisk nedgraderar nu EKN Egypten till landriskklass 6. 

Det totala värdet av EKN:s utestående garantier för investeringar i och export till Egypten uppgår till 1,8 miljarder kronor och avser sektorer som transport, telekom och tillverkning.

Om EKN:s landriskklassning

EKN följer utvecklingen i världens länder och bedömer risken för betalningssvårigheter. Bedömningen sammanfattas i en landpolicy där vi anger landriskklass från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. Bedömningen görs kontinuerligt samt i årliga regiongenomgångar i samverkan med övriga OECD-länder.