EKN januari-juni 2013: Fortsatt hög efterfrågan

Pressmeddelanden - 29 AUG 2013
Framsida delårsrapport

Allt fler exportföretag gör med hjälp av EKN:s garantier finansiering till en del av kunderbjudandet. Periodens garantigivning för nya affärer uppgår till 22,7 miljarder kronor.

– Såväl de stora företagen som de små och medelstora erbjuder kundfinansiering för att vara konkurrenskraftiga globalt. Det gör att EKN:s garantigivning fortsätter att ligga på en hög nivå, säger generaldirektör Karin Apelman.

Nya offerter under perioden uppgår till drygt 18 miljarder kronor, vilket är en halvering jämfört med samma period föregående år. Större projekt och affärer fördelas ojämnt under året. Nya offerter under ett enskilt halvår är därför ett osäkert mått på kommande efterfrågan.

Det ekonomiska resultatet första halvåret 2013 uppgick till 699 miljoner kronor. Motsvarande period föregående år uppgick resultatet till 1 100 miljoner kronor. Förändringen förklaras av lägre premieintäkter, dels på grund av något lägre garantivolym, dels på grund av lägre risknivåer i de nya affärerna. Reserveringen för kommande skadeutbetalningar har ökat, vilket också påverkar resultatet. Periodens skadeutbetalningar uppgick till 50 miljoner kronor, jämfört med 122 miljoner motsvarande period föregående år.

– EKN har årligen haft starka resultat under en lång period. Halvårets resultat stärker EKN:s finansiella ställning ytterligare och ger fortsatt goda möjligheter att främja svensk export, säger Karin Apelman.

– Svensk export har minskat under perioden, jämfört med samma period föregående år. Det gör att EKN:s roll som exportfrämjare blir allt viktigare för att stimulera till ökad export i nära samarbete med exportföretag och banker, säger Karin Apelman.